Skicka synpunkter!

Här kan du skicka in dina synpunkter

Senast 17 mars ska du ha lämnat in dina synpunkter på planförslaget:

  • Skriv egna synpunkter eller använd vår text Krav och synpunkter
  • Skriv ut och skicka in per post till
    Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
    Planenheten KFKS 2012/294-214, 131 81 Nacka
  • Eller skicka in per e-mail till registrator.plan@nacka.se. Skriv KFKS 2012/294-214 i ämnesraden. OBS glöm inte att ange ditt namn och adress i mailet.

 

Protestlista mot de omfattande planerna för byggnation
på och runt Henriksdalsberget

Nu har vi över 800 namn på namnlistan, med texten: Vi är inte emot att det man bygger bostäder. Vi är emot mängden och höjden, den hårda expoloateringen av varje grön fläck. Lista finns i kassan på ICA, his frissan, hos skräddarn, på Fritidsgården.