Värmdöposten 16- 31/10

”Låt inte bilar och höghus ta över”

Ur Nacka Värmdöposten, Debatt 16:42 | 31 oktober 2016

 

Henriksdal är ett av Nackas barntätaste områden, men i Nacka kommuns exploateringsplaner för Henriksdal tas barnens allmänna platser bort.

Vilans skola och förskola med sina stora lekytor ersätts med höga stadskvarter med lokaler för barn i bottenplan. De säkra bilfria skolvägarna ser också ut att försvinna. Skogen Trolldalen med klassning nyckelbiotop exploateras med 700 bostäder.

Henriksdalsringens unika bilfria innergård bebyggs med två nya höghus och risken är stor att biltrafiken därför tar sig in. Samtidigt ska gården i princip tjäna som enda allmän park för hela den nya täta stadsdelen med 1900 nya bostäder.

När Henriksdalsringen byggdes för över 40 år sedan skapade man en unik barnvänlig miljö. Alla portar fick två utgångar, en mot gatan och en mot gården. Bilarna hade inget ärende på gården och här fanns bl a skola och förskola för de yngsta barnen. Nu är det generationsskifte och barnfamiljerna flyttar in igen. En stor andel småbarnsföräldrar som bor här är själva uppvuxna på Henriksdalsberget och vill ge sina barn den unika barndom de själva haft.

Det borde vara självklart att bevara grönområden och lekytor, minimera trafik och bibehålla säkra skolvägar såväl under byggtid som efter, i ett område som har fler barn än vuxna.

Vi undrar, var finns barnperspektivet?

Boende på Henriksdalsberget
(nära 60 namn)

Artikel_1