Värmdöposten 16-28/11

Ur Nacka Värmdöposten den 28 nov 2016

”Skydda Henriksdalsberget”

Debatt | 28 november 2016

Henriksdalsberget är Stockholms högsta naturliga punkt. Från berget har man den bästa naturliga utblickspunkten över Stockholm, både mot innerstaden, skärgården och ut över Nackareservatet. Detta är en naturgiven förutsättning som är unik.

Från höga punkter kan förändringar i stadsmiljön studeras över tid och de blir med tiden betydelsefulla platser, något som formar staden i människors medvetande och därmed är oumbärliga för historieskrivningen av en plats som Stockholm. Det är viktigt att de är tillgängliga och öppna för alla.
Mot detta står intresset att sälja lägen med vatten­utsikt. Nacka kommun har retoriskt hakat på höghustrenden och infört begreppet Nacka Stad vilket även anammas runt Henriksdalsberget. Kommunen uttrycker också i sitt planarbete att de är öppna för nya landmärken vid Henriksdal. Man föreslår t ex höga kontorsskrapor precis vid kommungränsen för att markera ”porten till Nacka”.

Anledningen till placeringen är att två privata fastighetsägare lobbat med framgång hos kommunen för att få ensamrätt på den vida utsikten. Om planförslaget genomförs profiterar man på naturgivna förutsättningar för att dessa enligt vår mening inte bevakas tillräckligt väl av dem som är satta att göra det. Det finns stadsrum som tål hög förtätning och det finns naturgivna platser som också behövs i fortsättningen för att vi ska förstå stadens utveckling över tid.
Nacka kommuns ambition att skapa nya landmärken ter sig som ett missförstånd av innebörden i vad ett landmärke kan vara. Det är inte att huset är högt i sig som avgör om det blir ett landmärke eller ej, det är den unika mix av aktiviteter i huset och området och dess historiska betydelse över tid som fäller avgörandet i folks medvetande, om det är värt att minnas eller inte. Det är det som räknas. Det är nog inte främst nya landmärken som området behöver. Värdet av Henriksdalsringen, Vattentornet, Saltsjöqvarn, Hotell Marina Tower och Danvikshem förtydligas också i Nacka kommuns eget kulturmiljöprogram.

Utsikten från Henriksdalsberget är en plats för kontemplation och utblick, planerad för en immigrationsvåg till Stockholm av arbetskraft, ett landmärke som vittnar om Stockholms och Sveriges utveckling under 1900-talet.
Tät och hög bebyggelse i Nacka är exempel på hållbar och miljövänlig stadsplanering endast om den byggs nära tunnelbanans uppgångar. Nackaborna behöver sin natur och historia för att utveckla sin och kommunens identitet.

Ivan Brodey
Arkitekturfotograf
Dan Johansson
Aktitekt SAR/MSA
Marta Juhlén
Civilingenjör Samhällsbyggnad

Artikel_2