Från förslag till detaljplan

Från förslag till detaljplan

Den 7 februari 2017 publicerades det programförslag som vi bjuds in att lämna synpunkter på. Synpunkter kan lämnas under sex veckor, alltså sista dag 17 mars.

Nacka bjuder in till öppet hus i stadshuset under 8 och 9 mars. (Lokalen är den nya stora entrén.)
Där finns berörda tjänstemän på plats för att svara på frågor. Våra synpunkter kan sedan komma med i programmet innan nämnden ska godkänna det. Därefter ska varje del i programmet bearbetas och olika detaljplaner upprättas.

Den första detaljplanen kan vara aktuell för diskussion tidigast i höst. Vi blir sedan återigen inbjudna till samråd om de olika detaljplanerna.

Hela processen med detaljplaner och byggnation pågår sedan under 10-20 år.

Tänk på att du som bor här är expert! Använd chansen att ge synpunkter. Antingen genom att skicka in ett eget mail/brev eller genom att använda den text som finns här under rubriken Krav och synpunkter.

Om många tycker lika har vi en god chans att påverka.