Brev till politikerna

Brev till politikerna i nämnden i oktober

Henriksdalsringen är en by, vi är rädda om den

Henriksdalsringen är en kulturskatt med sin säregna borgliknande arkitektur som syns från hela Stockholm. De som kommer hit får ytterligare en dimension på områdets originalitet och hur utformningen har präglat oss boende. Vi har en bygemenskap som är unik för Storstockholm tack vare stjärnarkitekterna bröderna Erik och Tore Ahlséns omsorgsfulla planering. Vi vill därför uppmana er att ta vara på detta unika och inte bygga bort det väl fungerande uppvuxna bostadsområdet.

Så här använder vi vårt område:

  • Den bilfria innergården (en grundbult för bröderna Ahlsén) – En befintlig attraktiv mötesplats för alla boende i alla åldrar. Här grillar vi, leker och planterar. En unik oas för barn med upptäckarglädje som här kan släppas fria bland lekplatser och natur, då de flesta boende känner varandra. Vi önskar att gården får förbli bilfri. Med de föreslagna byggplanerna riskerar vi att biltrafik kommer in på gården och gör den otrygg för barnen. Om området kring berget hårdexploateras med få grönytor finns risken att bostadsrättsföreningarna och de privata fastighetsägarna här sätter staket runt sina plättar för att minska slitaget. Då skulle den unika gården och samhörigheten går förlorad. Kvar blir inte så mycket allmän park.Untitled1
  • Utsiktsplatserna vid 43:an och 11:an. Här ses vi många varje kväll på sommaren och för högtider som Valborg och nyårsafton. Dessa gemensamma platser riskerar att förstöras med planerna för bostadshus längs Henriksdalsringen och de föreslagna kontorsskraporna vid Henriksdals station och radhusområdet Henriksborg. De skulle inte bara förstöra utsikten utan också ge skugga i stället för kvällssol.Untitled2Untitled3
  • Det tidsenliga torget. Den soliga och läiga platsen vid torget utanför skräddarn och frissan är kaffehörna alla dagar när vädret tillåter. Att bygga ett höghus här skulle förstöra befintligt torgliv och en del av områdets identitet. Ett höghus här skulle dessutom göra lägenheterna i minst tio portar mörka en stor del av dygnet.
  • Fritidsgården Glada Henkan vill vi ha kvar på berget och gärna utöka till aktivitetshus.

Figur 4 Fritidsgården inne på gården.Untitled4

  • Säkra skolvägar utan biltrafik till Vilans skola och Maestroskolan, vid Alphyddan. Dessa vill vi bevara både under och efter byggtiden.
  • De fyra båtklubbarna i Svindersviken, med ett aktivt föreningsliv, lätt tillgängliga via trappan.

Figur 5 Svindersvikens strand med en av båtklubbarna.

Untitled5

  • Henriksdalsringen fungerar bra för såväl äldre och barnfamiljer som handikappade. Det är vanligt att de som vuxit upp här flyttar tillbaka hit när de bildar famillj. Buss 53 är väldigt uppskattad, men numera ofta överfull i och med allt fler boende längs vägen.