Om Henriksdal

Om byggplanerna för Henriksdal

Här publicerar vi nyheter, egna texter, insändare osv. från Arbetsgruppen om byggplanerna för Henriksdalsberget 2017

Posta eller maila till kommunen!
Detta är två sidor med krav och synpunkter om Nackas programplan för Henriksdal, alltså om det som kan börja byggas 2018 och som ska vara färdigt 2030 och då med befolkningen mer än fördubblad.
Skriv en egen text eller använd gärna våra synpunkter och skicka in dem nu under samrådet, inne senast 17 mars Adresser finns överst i blad ett.  Glöm inte att ange ditt namn och adress om du mailar.

Länk till nedladdning av:  KRAV OCH SYNPUNKTER

Kortversion: Planerna för förtätning och nybyggnad i Henriksdal innebär en mycket hård exploatering. Samtidigt saknas planer för att undvika det trafikkaos som redan inletts, eller för att minska buller och avgaser för 27 000 passager per dygn. Dessutom saknas ett barnperspektiv: vi säger nej till förskolor utan egen gård och mera bilar på gården. Vi säger inte nej till att det byggs bostäder, vi är emot mängden och höjden, exploateringen av varje grön fläck.

Länk till nedladdning av: UNDERLAGET FÖR SAMRÅD